Følg oss gjerne på Facebook
Forening for klinisk pedagogikk (FKP) er en
interesseforening for spesialister i klinisk pedagogikk.


FKP arbeider for å videreutvikle og videreformidle
kunnskap om fagfeltet klinisk pedagogikk.

Utdanningskandidater

For å kunne søke om godkjenning som spesialist i klinisk pedagogikk, må man fylle kriteriene som er nærmere beskrevet i rammeplanen. Det første man må gjøre, er å søke om opptak til selve spesialistutdanningen i regi av R.BUP. Du kan lese mer om den på R.BUP sine hjemmesider.For å komme inn på studiet, og senere kunne bli spesialist i klinisk pedagogikk, må man fylle visse kriterier for grunnutdanning samt forpraksis. Spesialistutdanningen har ulike premisser, i tillegg til veiledning. Etter endt studie skal man skrive en spesialistoppgave. Når grunnutdanning, forpraksis, spesialistutdanning og veiledningskrav er tilfredsstillende og spesialistoppgaven er godkjent, kan man sende inn søknaden. Fyll da ut dette  skjemaet og send alt per post til:

FKP Spesialistutvalget
v/Petter Kolrud
Vågsgata 16A
4306 SANDNES

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...