Logo

FKP har over lengre tid jobbet med ny helhetlig profilering, og det første skrittet på veien er en ny logo. Logoen har tatt utgangspunkt i PROSESS. I første øyekast er logen veldig enkel: Det er en sommerfugl. Dersom man bruker litt ekstra tid, vil man se to ansikter som er vendt mot hverandre, og en person som står i midten.

• Sommerfuglen representerer bruker, som i løpet av en prosess endrer seg.

• Ansiktene som vender seg mot hverandre er brukere av spesialistenes tjenester.

• Personen i midten er pedagogen/spesialisten.

Det som gjør logoen levende er midten av logoen som nesten former seg som en trakt.
Pedagogen holder ansiktene oppe og mot hverandre med armene, samtidig som det opp fra hodet til pedagog går en strøm kommunikasjon/kunnskap. Pedagogen holder logoen i sammen.

De to forskjellige fargene representeret individenes ulikheter.

Målet med logoen er at den skal være tidløs, nytenkende men seriøs, inkluderende, ufarlig og “hjelpende”.