Følg oss gjerne på Facebook
Forening for klinisk pedagogikk (FKP) er en
interesseforening for spesialister i klinisk pedagogikk.


FKP arbeider for å videreutvikle og videreformidle
kunnskap om fagfeltet klinisk pedagogikk.

Innmelding

Kontakt kasserer Linda Fosshaug Strand for innmelding: lindawfstrand@gmail.com

Medlemsavgift:
kr. 600,- pr år,
for pensjonister kr. 250,- pr år
Send e-post til kasserer etter betaling slik at vi kan registrere din e-postadresse!

Godkjenningsavgift for ikke-medlemmer:
kr. 1000,-

Godkjenningsavgift for medlemmer:
kr 200,-

Bankkonto: 0540 084 5451

Organisasjonsnummer: 990270732

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...