Invitasjon til årsmøteseminar

INVITASJON TIL ÅRSMØTESEMINAR I FORENING FOR KLINISK PEDAGOGIKK 3.- og 4. JUNI 2013

I år kan vi ønske velkommen til årsmøteseminar på Gardermoen! 3. og 4.juni samles
vi på Gardermoen Airport Hotel for pedagogfaglig inspirasjon med TILKNYTNING
som overskrift. Som alltid håper vi på et vellykket årsmøte med engasjerte innlegg.
Temaet for årets faglige bidrag blir i år tilknytning, et tema som særlig dukker opp
i arbeidet med sped- og småbarn, men også i terapi med både skolebarn og ungdom,
og i familiearbeid. For å belyse dette spennende fagområdet har vi samlet et knippe
spesialister i klinisk pedagogikk. Vi ønsker at seminaret skal bidra til å styrke vår
egen identitet som spesialister, men også å løfte frem alle de kunnskapsrike kreftene
som finnes blant oss.

For å se hele invitasjonen i PDF klikk på linken under

PDF Invitasjon