Følg oss gjerne på Facebook
Forening for klinisk pedagogikk (FKP) er en
interesseforening for spesialister i klinisk pedagogikk.


FKP arbeider for å videreutvikle og videreformidle
kunnskap om fagfeltet klinisk pedagogikk.

Medlemsskap

Ordinært medlemsskap i FKP er betinget av godkjenning som spesialist i klinisk pedagogikk. Pedagoger under utdanning samt spesialpedagoger som arbeider
i kliniske stillinger innenfor psykisk helsevern for barn og unge, har også anledning til å tegne medlemsskap. Medlemsskapet vedtas av styret i FKP. Ved innmelding sendes det nye medlemmet standardbrev med foreningens vedtekter og arbeidsprogram, adresseliste og siste årsmøtereferat. Medlemskap gjelder
til skriftlig utmelding foreligger.

Som medlem av FKP får man tilgang til ulike fordeler, så som løpende informasjon om foreningens virksomhet, jevnlig KlinNyhetsbrev, invitasjon til årsmøteseminar/årsmøte og redusert godkjenningsavgift. Du som medlem har også anledning til å være med å påvirke samt støtte arbeidet for profesjonens fremtid.

For innmelding til FKP trykk her

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...