Følg oss gjerne på Facebook
Forening for klinisk pedagogikk (FKP) er en
interesseforening for spesialister i klinisk pedagogikk.


FKP arbeider for å videreutvikle og videreformidle
kunnskap om fagfeltet klinisk pedagogikk.

Karrieremuligheter

Spesialisering i klinisk pedagogikk gir i kombinasjon med grunnutdanningen en bred kompetanse som kan åpne mange ulike muligheter på arbeidsmarkedet. Her er det også mange muligheter utenom om det som kanskje har vært tradisjonelle arbeidsplasser for kliniske pedagoger. Mange kliniske pedagoger arbeider i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Her består gjerne arbeidsoppgavene av utredning og terapeutisk arbeid med barn, unge og deres familie samt et utstrakt samarbeid med skoler og andre aktører som er engasjert i arbeid med barn og unge. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er også en arbeidsplass hvor kliniske pedagoger får mulighet til å bruke sin kompetanse. Også her er utredning av barn og unge en sentral arbeidsoppgave, og er i større grad rettet mot lærevansker og den påvirkningen eventuelle psykiske vansker har for læring og skolehverdag. En bred kompetanse er viktig for å kunne tilrettelegge best mulig på skolen for den enkelte. PPT har i tillegg ofte et samtaletilbud til barn og unge som har behov for dette. Også i byråkratiet er det arbeidsmuligheter for kliniske pedagoger, både innenfor ulike etater, direktorat og departement. Her er arbeidsoppgavene varierte ut i fra stilling og arbeidsted, og kan omfatte blant annet gjennomføring av ulike prosjekter knyttet til utarbeidelse av retningslinjer, offentlige veiledere og høringer. Kliniske pedagoger vil også finne arbeidsplasser knyttet til ulike områder av barnevern, kompetansesentre og andre steder som arbeider med læring og psykisk helse. Undervisnings- og forskningsstillinger innenfor Høyskole eller Universitetssystemet er i tillegg en mulighet.

Utover dette finnes det trolig et utall mulige karriereveier som ikke er beskrevet her. Bare kreativiteten setter grenser, og det finnes nok mange arbeidsplasser hvor den klinisk-pedagogiske kompetansen vil være nyttig.

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...