Følg oss gjerne på Facebook
Forening for klinisk pedagogikk (FKP) er en
interesseforening for spesialister i klinisk pedagogikk.


FKP arbeider for å videreutvikle og videreformidle
kunnskap om fagfeltet klinisk pedagogikk.

Hva er en spesialist i klinisk pedagogikk

Felles for spesialister i klinisk pedagogikk er en klinisk videreutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri, hvor terapi og terapeutiske relasjoner er hovedfokus. Dette er en tverrfaglig spesialistutdanning, hvor vi som pedagoger studerer sammen med sosionomer, leger, sykepleiere, psykologer og barnevernspedagoger som alle arbeider innenfor psykisk helsevern for barn og unge.

Mange kliniske pedagoger jobber innenfor barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP/BUPA). Du finner også kliniske pedagoger blandt annet i PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og andre kommunale tjenester for barn og unge. Alle steder hvor det arbeides med lærevansker og /eller psykisk helse blandt barn og unge er aktuelle arbeidsteder for spesialister i klinisk pedagogikk. Arbeidsoppgavene omfatter utredningsarbeid, individual- og familieterapi, foreldreveiledning og samarbeid med skole, barnevern og andre aktører innenfor arbeid med barn og unge.

Spesialister i klinisk pedagogikk kan ha en noe ulik grunnutdanning før spesialistutdanningen. Gjeldende krav til grunnutdanning er nå profesjonsstudium eller mastergrad innenfor fagområdene pedagogikk og spesialpedagogikk. Det er også en stor andel av spesialister i klinisk pedagogikk som har grunnutdanning som lærere, med lang fartstid innenfor skoleverket. Disse har da ulike former for videreutdanning innen pedagogikk eller spesialpedagogikk, før de begynner på spesialistutdanningen.

Spesialister i klinisk pedagogikk har en tradisjon på å benevne seg som kliniske pedagoger. Enda en variant er pedagog MFKP, hvor det altså er føyet til MFKP etter tittelen pedagog. Sistnevnte står ganske enkelt for Medlem av Forening for Klinisk Pedagogikk.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...