Godkjenningsbevis

I forbindelse med vårt profileringsarbeid har vi utarbeidet et nytt godkjenningsbevis. Til de av våre medlemmer som ønsker dette, er det fint om man sender inn det tidligere utstedte beviset sammen med en ferdig adressert/frankert A4-konvolutt til følgende adresse:
FKP Spesialistutvalget
v/Petter Kolrud
Sandved terrasse 2
4318 SANDNES