Fagkonferansen 2018

FORENING FOR KLINISK PEDAGOGIKK INVITERER TIL FAGKONFERANSE
Fagkonferansen avholdes i år i Stavanger, på Sola Strand hotel, 4. og 5. juni. Temaet for konferansen er «Å se barnet innenfra og utenfra – om møter med barn og unge i vanskelige livssituasjoner»
Bakgrunn for vårt valg av tema er et ønske om å øke vår relasjonskompetanse i forhold til barn og unge som er i vanskelige livssituasjoner, samt deres nærmeste pårørende. Vi ønsker også å tematisere hvordan slike møter påvirker oss som hjelpere – hvordan kan vi best mulig håndtere å være vitne til sterke historier, og dermed bli trygge hjelpere?
I tillegg er konferansen lagt opp som en erfaringsutveksling der vi skal dele prosjekter som spesialister i klinisk pedagogikk arbeider med til daglig. I denne forbindelse skal vi ha et fagtorg med deling av prosjektrapporter, bøker og postere, dag 1 av konferansen (4. juni).
Konferansen er i hovedsak rettet mot spesialister i klinisk pedagogikk og pedagoger i spesialisering, men er også åpen for spesialpedagoger, pedagogisk psykologisk rådgivere og andre som er interessert i temaet.
Bidragsytere til konferansen:
Atle Austad, psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi, Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST).
Anne Kirsti Ruud, spesialist i klinisk pedagogikk, Nic Waals Institutt.
Inger Lise Lyngra Throndsen, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP Oslo syd, team lavterskel.
Åse Frank, pedagog i spesialisering, BUP Øvre Romerike.
Linda Fosshaug Strand, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP Øvre Romerike.
Solveig Melheim, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP Bærum og OCD-team BUPA Vestre Viken.
An-Magritt Eide, pedagog i spesialisering, BUP Follo.
Elisabeth Øverland, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP Follo.

Program mandag 4. juni

09.00 – 09.30 Kaffe og registrering

09.30 – 09.45: Åpning av konferansen v/ Tonje A. Vestby og Elisabeth Øverland

09.45 – 10.30 Atle Austad. Psykologspesialist ved Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST).
Tema: Terapeutrollen i møte med overgrepsutsatte.

10.30 – 10.45 Pause. Mulighet for å gå på «stands» i fagtorget

10.45 – 12.00 Atle Austad fortsetter (med egendefinert pause)

12.00-13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 Fagtorg. «Stands» med posters, rapporter og aktuelle bøker.

13.45 – 15.00 Linda Fosshaug Strand og Åse Frank, spesialist i klinisk pedagogikk og pedagog i spesialisering, BUP Øvre Romerike.
Tema: «Vi gjør en forskjell». Samarbeidsprosjekt mellom BUP Øvre Romerike og Nannestad kommune.

15.00 – 15.15 Dag èn av konferansen oppsummeres og rundes av

15.30 – 17.00 Årsmøte for medlemmer i Forening for klinisk pedagogikk

17.00 – 19.30 Disponibel egentid. Hotellet har spaavdeling!

19.30 Festmiddag på hotellet

Program tirsdag 5. juni

09.00 – 09.45 Anne Kirsti Ruud, spesialist i klinisk pedagogikk, Nic Waals Institutt.
Tema: Samtaler med barn som er i utfordrende livssituasjoner.

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 11.30 Anne Kirsti Ruud fortsetter (med egendefinert pause)

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.20 Inger Lise Lyngra Throndsen, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP Oslo syd, team lavterskel.
Tema: Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, utdanningsetaten og kommunehelsetjenesten om lavterskeltilbud innen psykisk helse i videregående skole; PLIS-modellen.

13.20 – 13.30 Pause

13.30 – 14.20 Solveig Melheim, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP Bærum og OCD-team BUPA Vestre Viken.
Tema: OCD-team; samarbeid, tilbakeføring, gjensidige forventninger og utfordringer.

14.20 – 14.30 Pause

14.30 – 15.30 An-Magritt Eide, pedagog i spesialisering, BUP Follo.
Tema: Gruppetilbud for foreldre til barn/unge med autismespekterforstyrrelser og
Elisabeth Øverland, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP Follo.
Tema: Gruppetilbud for ungdommer med autismespekterforstyrrelser.

15.30 Oppsummering av fagkonferansen og vel hjem 

Påmelding sendes til fagkonferansenFKP@gmail.com

Påmeldingsfrist: 04.05.2018.

Ved påmelding, vennligst gi opplysninger om følgende:
• Navn
• Arbeidssted
• Om du skal ha dagpakke 1 eller 2 dager
• Om du skal overnatte på hotellet eller ikke
• Om du skal være med på festmiddagen eller ikke
• Andre spesielle behov

Praktiske detaljer:
Konferanseavgift kr. 1000; for begge dager.
Vi sender ut faktura på e-post, til den eposten du brukte da du meldte deg på, hvis ikke annet er oppgitt.

Pris for overnatting på Sola Strand hotel er kr 1435; for enkeltrom og kr 1635; for dobbeltrom.
Pris for dagpakke er kr 555; pr person. Dette inkluderer kaffe, te, isvann, frukt og lunchbuffet.
Pris for 3 retters middag 4. juni er kr 565;

Booking av overnatting gjøres direkte med hotellet på
post@sola-strandhotel.no
Oppgi at du skal delta på fagkonferansen til Forening for klinisk pedagogikk.
Betaling av rom, dagpakke og festmiddag gjøres direkte til hotellet ved utsjekking.
Vi gleder oss til å se deg!