Fagkonferansen 2014

Temaet for årets faglige konferanse er Pedagogrollen i endring og utvikling – med blikket mot 1.linjen. Temaet springer ut av at vi ser konturene av et paradigmeskifte i fagfeltet vårt. Både helsesektoren og utdanningssektoren ser i økende grad mot skole som arena for forebygging og innsats i forhold til psykisk helse. Velkommen skal du være!
FKP fagkonferanse 2014