Høringsuttalelse til NOU 2015:2 Å høre til -virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Oslo, 1.6.15  Forening for klinisk pedagogikk (FKP) svarer med dette på høringen vedrørende Djupedalsutvalgets utredning av virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Utredningen berører mange viktige temaer og ekspertgruppen innhar bred kompetanse på feltet. FKP ønsker å knytte kommentarer til kapittel 17 og 18 for å løfte frem ytterligere perspektiver inn i forbedringsarbeidet. Kapittel 17 Økt fokus på PP-tjenestens systemrettede arbeid der læringsmiljø på klassenivå kommer i forgrunnen, anser FKP… read more →