Brev til Helse- og omsorgskomiteen v/komitésekretær Rune Jørgensen datert 15.10.12

Orientering om profesjonen spesialister i klinisk pedagogikk, og ønske om dialog vedrørende profesjonens arbeid med barn og unges psykiske helse. Vi tillater oss å ta kontakt med komiteen vedrørende ønske om å komme i dialog om arbeidet med barn og unges psykiske helse i kommunene. Det kan synes som det er et behov for kunnskap om vår profesjons muligheter til å bidra inn i muliggjøringen av Samhandlingsreformens intensjoner. BakgrunnVi er… read more →