Arendalsuka

Skolepolitisk paneldebatt på Arendalsuka Samfunnsviterne og Norsk Lektorlag inviterer til paneldebatt med tittelen “Barns helse og vilkår for læring i den norske skolen” under Arendalsuka i august. Det et stort fokus på både helseforebygging og skoleresultater i Norge. Skaper organiseringen norsk skole uhelse og stress blant barn og dårlige vilkår for læring? Hva fremmer og hva hemmer mestring og læring? Kan vi forebygge frafall og psykisk uhelse hos skoleelever ved… read more →